Цени

 • Кражби, измами, изнасяне на търговска информация 110 лв.
 • Периодични проверки на лоялност, подбор на персонала 110 лв.
 • Изневяра, проверка на лоялност между партньори 150 лв.

За фирмите и изследвания на групи над 5 човека се формират индивидуални цени, в зависимост от броя изследвани лица.

Цената е за изследване на едно лице и включва:

 • провеждане на предварително интервю – психологическа беседа минимум 1:30 ч.
 • провеждане на полиграфски тест
 • всеки значим въпрос в теста се повтаря минимум 2 пъти
 • следтестово интервю, по преценка на полиграфиста
 • видео-аудио запис на инструменталния тест
 • ръчна оценка по метода на Клив-Бакстър
 • предоставяне на подробен отчет с резултатите и заключението до 24ч. след проведеното изследване
 • при неопределен резултат провеждаме безплатно второ изследване

Отчетът за всяко изследване се изпраща като пощенска пратка, по e-mail или се дава лично на поръчителя. Записите на полиграмите, видео и аудио записите се съхраняват минимум 3 години в офиса ни и могат да бъдат предоставени на поръчителя, или при неговото разрешение, на други оторизирани специалисти за допълнителен анализ.

Scroll to Top