Проверки с детектор на лъжата на територията на София и други населени места в страната

детектор на лъжата в София

Полиграфския тест може да се проведе в офиса ни или в офиса на фирмата-поръчител

полиграф веритас плюс

Тест с детектор на лъжата е най-сигурния начин за разкриване на лъжа

детектор на лъжата

Точността на резултата от проверката достига 98% - 100%

Цената е фиксирана и не зависи от броя на зададените въпроси, сложността на проблема и колко теста ще са необходими за неговото разрешаване.

Кражби, измами, проверка на служебна лоялност, подбор на персонала – 130лв.

Детектор на лъжата за интимна лоялност/изневяра –  150лв. 

Проверките с детектор на лъжата се провеждат от дипломиран психолог с използването на 8-канален компютъризиран полиграф и позволяват с точност 98% – 100% да се установи истината.

Нашата цел е да обърнем специално внимание на всеки клиент. При неопределен резултат, останали съмнения или възникнали обстоятелства пречещи на провеждането на инструменталата част на теста ще проведем безплатно второ изследване. Достигането до истина е нашата мисия.

Нашите предимства
» безкомпромисно качество
» гъвкаво работно време
» индивидуален подход и конфиденциалност
» фиксирана цена, която се формира само спрямо броя на изследвани лица

При провеждането на полиграфски тестове Веритас Плюс използва Модифициран изследователски тест (МИТ). Което позволява в един тест да се проверяват различни негативни действия и да се задават повече релевантни въпроси. Разграничават се ролите в извършено престъпление. Всяко изследване трае около 3 часа и се провежда само след подисване на декларация за доброволно съгласие. Проверка с полиграфа не може да се проведе без съгласие на изследваното лице. Лицето, подлагащо се на теста, трябва да е в добро психическо и физическо здраве, което се установява от проверяващия в предварителния разговор.

Scroll to Top