Детектор на лъжата в помощ на бизнеса

детектор на лъжата Веритас плюс

Полиграфски изследвания се провеждат както при наемането на нов персонал,  така и при проверки за професионална лояност на вече наети служители.

По време нa изследването могат да бъдат засегнати и проверени следните теми:

  • истиността на подадената информация при кандидатстването за работа;
  • причини за напускането на предишната месторабота;
  • корупционни действия;
  • кражба на пари, стоки, материали;
  • изтичане на фирмена информация и други злонамерени действия срещу работодателя;
  • зависимост от алкохол, наркотици, хазарт;
  • криминално минало и обвързаност с криминални структури и др.

Цената не зависи от броя на въпросите, и се формира само на база брой изследвани лица. За фирми предлагаме следните отстъпки: 

Цената е за изследване на 1 лице

Scroll to Top