Противопоказания за полиграфско изследване

Противопоказания за полиграфско изследване

     Въпреки абсолютна безопасност на детектора на лъжата и самото полиграфско изследване, има редица противопоказания. Всичките те са свързани не с вредата, която може да нанесе полиграфския тест, а с възможни реакции на тялото по време на теста. Също така при самото изследване може да се изяснят обстоятелства, поради които изследването най-добре да се отложи.

     Медицински причини когато полиграфския тест не може да се проведе:

• Бременност;
• При хора страдащи от заболявания на сърдечно-съдовата или нервна система, в периода на тяхното обостряне;
• При хора претърпели инсулт или инфаркт преди по-малко от 6 месеца;
• При хора страдащи от някакви психично заболяване, склонни към тежки пристъпи на паника, панически атаки;

     Детектор на лъжата като техническо средство за регистриране на физиологични реакции на тялото, не оказва никакво негативно въздействие на изследваното лице.
Забраната и ограниченията за провеждането на теста са свързани с възможно емоционално напрежение и интензивно безпокойство, които човек може да изпита при проверка.

     Кога изследването се пренасочва за друга дата:

• В случаи на настинка, грип, и всякаква болка ( главоболие, зъбобол, или менструална болка);
• В случаи когато изследваното лице физически или психически изтощено;
• Не се допускат до теста лица по въздействие на алкохол, наркотици и силно действащи лекарства.

     Възрастни ограничения: не се провеждат полиграфски проверки при непълнолетни лица!

     В някои случаи самият специалист може да откаже проверката въз основа на съмнения за някои от гореспоменатите състояния. Освен това проверката на детектора не се извършва от специалист, който по една или друга причина зависи от изследваното лице или е заинтересован в определен резултат от теста.
     Помнете, изследваният винаги може да се откаже от проверката, без никакви последици.

Share »
Share »
Scroll to Top