Служебна лоялност

детекор на лъжата служебна лоялност

Проверки с полиграф на вече нает персонал

Заплахите за сигурността на бизнеса в повечето случаи идват  от собствените служители на компанията. Редовни изследвания с полиграф намаляват загубите идващи от персонала с 87%-89%. Освен това тестове с детектор на лъжата осигуряват контрол върху дейността на материално отговорни лица за възможни кражби, присвоявания, измами. Определят се конфликти между колеги, честност, надеждност, интерес и мотивация към работата си, неудовлетвореност от работата и т. н. 

Нашата мисия да направим  вашия бизнес по-безопасен.

Полиграфско изследване не може да се извърши без съгласието на изследваното лице.

Scroll to Top