Подбор на персонал

детектор на лъжата подбор

Проверки с полиграф при подбор на персонал

Избор на надежден, лоялен и компетентен персонал е едно от най-важните предизвикателства пред мениджърите на всички фирми. Днешните бизнес-лидери започват да осъзнават важността на  компетентния подбор на персонала за успех на своята организация и прибягват до нови ефикасни методи като използването на детектор на лъжата.

Изследвания с детектор на лъжата дават възможност с точност да се определи наличието или отсъствието при служителя на скрити отрицателни тенденции или факти от неговата биография.

 Кандидатите най-често се проверяват за:

  • зависимости от наркотици, алкохол или хазарт
  • криминално минало или връзка с криминални структури
  • фалшифициране на документи за постъпване на работа
  • лоялността към предишния работодател и истинските причини за напускане на предишна работа
  • наличие на дългове или лоши кредити
  • мотивация за кандидатстване за работа
  • неблагоприятни действия във предходната или текущата работа (отсъствия, пиянство, незаконни присвоявания, кражби, използване на служебното положение за лична изгода, сътрудничество с конкурентите, измами, предателство и злоба към ръководството, саботаж и т.н.).

Полиграфско изследване не може да се извърши без съгласието на изследваното лице.

Scroll to Top