Как да се излъже полиграф/детектор на лъжата ?

Как да излъжеш полиграф

       Във връзка с  разпространение на изследвания с детектора на лъжата увеличава се и броят на изследвания за професионална лоялност. Все повече работодатели прибягват към подобен тип проверки още на етап подбор на персонала. В същото време дори сред много честни и почтени хора има моменти на съмнения, дали да кажат цялата истина за себе си, за конкретни събития, които са им се случили. И това е напълно разбираемо, защото всички искаме да изглеждаме във възможно най-добрата светлина, така възниква въпроса : „Как да излъжем полиграф?“.   

             Всички правим грешки в живота си, няма безгрешни хора. Зряла личност анализира и прави изводи за в бъдеще, за да не ги повтаря отново. Честен човек няма нужда да мами полиграф. Всеки, който умишлено използва каквито и да е контрамерки, които могат да повлияят на физиологичните реакции, определенно може да се счита за неискрен. Най-малкия опит за изкривяване на индикаторите на полиграфа ще се счита за доказателство за вина.

            Какви са начините за противодействие на изследването с детектора на лъжата? Като цяло те могат да бъдат разделени на 3 групи:

           1. Химически. Фармакология, наркотици, алкохол и подобни. Преди проверката интервюираният използва лекарства, наркотични вещества или алкохол, като променя състоянието си и по този начин се опитва да повлияе на резултата от проверката.

           2. Механично въздействие. Субектът въздейства изкуствено върху определенни участъци от тялото си (копче в обувката, ухапване на устна, език и друг начин за предизвикване на болка), за да предизквиква определенни силни реакции.

         3. Психологически и поведенчески. Съзнателно създаване на изкуствени емоции, отстраняване и превключване на фокуса на вниманието към външни мисли и асоциации. Човекът сякаш „не чува“ опасни въпроси. 

         Всички горепосочени методи за противодействие неизбежно ще бъдат разкрити както на етапа на предтестовия разговор, така и директно по време на самата проверка, и в резултат на експертната оценка на полиграмите.

         Но преди да се прибегне до такава тактика на поведение, е необходимо да се помисли, че самото устройство не определя къде е истината и къде е лъжата. Това може да направи само специалистът, който провежда изследването и оценява полиграмите.  Детекторът на лъжата сам по себе си не може да бъде измамен по никакъв начин.

       По отношение на полиграфолога, който в практиката си използва всякакви съвременни методи на изследване – може би е възможно, но само чисто теоретично.

      Полиграфът е биомедицинско устройство, което записва физиологични показатели с помощта на сензори, прикрепени към човешкото тяло. Опитайте се да забавите сърдечния си ритъм, да промените телесната си температура, пулса, общото състояние на тялото и в същото време слушайте и отговаряйте на въпросите на полиграфолога. Опитайте се да заблудите електрокардиографа, апарата за кръвно налягане или термометъра. И всички тези доста примитивни опити за измама, взети от Интернет и от думите на „знаещи хора“, неминуемо ще бъдат записани от полиграфолога, вписани в заключението и представени на инициатора на проверката, Клиента. Не си усложнявайте живота, лъжата все още не е довела никого до добро, а малката лъжа генерира голяма и води до още по-големи проблеми.

Следователно изводът е само един: ако искате да измамите полиграфа, кажете истината. 

Share »
Share »
Scroll to Top