Какво регистрира и записва детектор на лъжата?

    Детектор на лъжата работи посредством няколко датчика, които се прикрепят към тялото на изледваното лице (корема, гърдите, ръката и пръсти). Не създават никакви болезнени усещания или дискомфорт. Чрез тези датчици по време на теста, полиграф записва промени във физиологичните дейности на човека в:

    • дишането
    • сърдечно-съдова дейност
    • потоотделянето
    • мускулна дейност

   Тези дейности се обусляват от работата на вегетативната нервна система.  Тя е автономна, и се разделя на симпатиковия и парасимпатиковия отдели. Те от своя страна осигуряват съгласувана реакция на тялото при стрес. Човек съзнателно не може да контролира физиологочните си реакции, като повишаването на температура на тялото или промяна в сърдечния ритъм. В следствие на задаване на въпрос веднага се активира симпатиковия или парасимпатиковия отдел на вегетативната нервна система и реакциите биват регистрирани с помощта на декектор на лъжата. Съвременните комютъризирани полиграфи с висока точност записват измененията в тялото, и е невъзможно да се скрие стресова реакция. Така с помощта на полиграфския тест,  с точност достигаща 98%, можем да разграничим истина от лъжа при едно негативно действие.

*снимката е на www.polyconius.ru

Share »
Share »
Scroll to Top