За нас

   Веритас Плюс ООД се специализира в полиграфски изследвания както за бизнеса, така и за частни лица. Оказваме помощ при подбор и ре-подбор на персонала, структурни промени за нуждите на компаниите. Провеждаме периодични полиграфски тестове с цел предотвратяване на нарушения и спазване на работните стандарти в компаниите. Прилагаме проверки с детектор на лъжата при кражби на пари, стоки, изнасяне на информация, измами, корупционни действия и други престъпления.

   Предоставяме на своите клиенти съдействие при получаване на точна и надеждна информация. Гарантираме отговорен и чувствителен подход към работата, пълна поверителност при изследвания, както и висока точност на резултатите.

Кристина Клячева

   Психолог, полиграфист. Завършила е висше образование в СУ “Св. Климент Охридски”, магистър по социална и юридическа психология. Втора специалност “право” получава в Украйна, Донецки Юридически Институт. От 2011 г. се занимава с психологическо тестиране в сферата на подбор. През 2014г. завършва обучение за работа с полиграф и практическо използване на полиграфския метод под ръководството на Людмил Стоянов – сертифициран полиграфист. В момента завършва курс за профайлър-верификатор, безинструменталната детекция на лъжата.

Полиграфска техника

“Веритас Плюс” ООД използва последно поколение компютъризиран полиграф, 8-канален полиграф Диана

Втора експертна оценка

Всичките полиграми могат да получат втора независима експертна оценка.

Людмил Стоянов

   Занимава се с контактна детекция от 1997 г. Към днешна дата  има над 4860 полиграфски изследвания, почти всички е провел индивидуално. Завършил е висше образование в Хумболд Университет в Берлин, специалност философия. Работил е в ИИСС като аграрен социолог (научни разработки на тема Семейно земеделско стопанство). От 1995 г. работи в Института по психология към МВР като социален психолог и полиграфски изследовател.  От 1998 г. работи в първата частна фирма за детекторски разследвания в България – Диаконсулт ООД (2 г.), после във втората фирма, включваща детекторска дейност в предмета на своята дейност – Пси Контракт ООД (4 г.). В края на 2006 г. основава Бюро Полиграф Арете.

Scroll to Top