Детектор на лъжата

detector na lajata

Полиграф

Полиграф (детектор на лъжата) е съвременно устройство, което се използва за да се установи лъжата.

Как работи полиграф

Както подсказва името му (поли – много, граф – пиша), полиграф превежда физиологичните реакции на тялото на субекта, свързани с апарата чрез датчици, в графичен език (полиграма). Като анализира тези криви в края на теста, специалистът-полиграфолог може да заключи дали тези реакции показват, че тестваното лице казва истина или лъжа. Невъзможно е да се открие истината с едно натискане на бутон. Откриването на лъжата е сложен психофизиологичен процес, компонентите на който са стандартен полиграф, обучен специалист, и тест, който ще опишем по-долу.

Как се разкрива лъжата

Детекторът на лъжата отчита промените във физиологичните параметри на изследваното лице. Той отчита реакции, които не винаги се отразяват в поведението и в този смисъл не могат да бъдат забелязани в един разговор например. Задачата на полиграфиста е да види на кой въпрос има стресова реакция и промяна на физиологичните реакции.
Промяната във физиологичните параметри, които се отчитат е индивидуална за всяко изследвано лице.
Физиологичните реакции на тялото, които се записват от полиграфа, възникват във вегетативната нервна система на човек. Противно на легендите, циркулиращи сред хората, субектът не може да контролира или да управлява тези реакции по време на полиграфски тест.

Как протича изследването с полиграф

Изследването се състои от три последователни стъпки и продължава от 2 до 4 часа:

1. Най-много време (45-90 минути) се отделя за предтестово интервю. Предварителния разговор цели да: събере информация за психическо и физическо състояние на изследваното лице; да се запознае с подробна информация около проверяемия проблем; представя се полиграфа и се обяснява как работи; разглеждат се и се обсъждат въпросите, на които лицето ще отговаря по време на инструменталната част от изследването; посочват се правата на изследваното лице в съответствие с декларация за доброволност. Точната и оптималната формулировка на въпросите в теста е един от най-важните елементи на полиграфския тест. Проверяемия подписва  декларация за доброволно съгласие.

2. По време на инструменталния тест към лицето се прикрепят сензорните датчици на полиграфа: към горната и долната част на гръдния кош; към върховете на пръстите; към горната част на ръката. Датчиците са проектирани и се поставят по начин, който не предизвиква болка или нараняване на изследваното лице.
При инструменталното изследване се задават обсъдените и уточнение въпроси, на които лицето отговаря с „ДА“ или „НЕ“. Избягват се въпроси, чийто отговор може да бъде двусмислен. Не можете да се задават и въпроси, на които проверяемия отказва да отговаря.

3. Реакциите, записаните от полиграфа, се оценяват ръчно като се използва съответната методика и се взима предвид анализа на компютърния алгоритъм.

детектор на лъжата в София

Може ли да се допусне грешка, ако изследваното лице е „нервно“ или е в състояние на силно безпокойство?

Самата процедура на изследване е конструирана така, че да не предизвиква допълнително емоционално напрежение или поне това напрежение да е близко до обичайното за всеки изследван с тази методика. При детекцията на лъжата се отчита относително средното ниво на реакция и отклонението от това ниво. Затова предварителното емоционално състояние на изследваното лице НЕ влияе върху оценката.

Може ли да се излъже полиграф?

Полиграфът със сигурност ще разкрие лъжа, ако изследваното лице ЗНАЕ, че лъже. В някои случаи изследваното лице съзнателно опитва различни контрамерки със цел да промени резултатите от изследването. Всеки полиграфски изследовател е обучен да разпознава контрамерки. И благодарение на използването на последно поколение детектори на лъжата, всичките опити за манипулиране се разпознават, а откриването им еднозначно води до заключението за потвърждаване на подозрението за виновност.
Най-добрият вариант е да се казва истината.


Кой получава резултата от теста?

Резултатите от полиграфско изследване се предоставят на оторизирано лице, най-често прекия поръчител на теста. Преди провеждането на всеки тест от страна на изследващия специалист се подписва декларация за конфиденциалност по повод на всяка информация получена по време на изследването.

Полиграфско изследване не може да се извърши без съгласието на изследваното лице.
Scroll to Top