Детектор на лъжата при подбор на персонала

подбор на персонала
        За да избегнат злоупотреби на работно място някои работодатели прибягват до полиграфско изследване (тест с детектора на лъжата). Често, хора подлагащи се на теста са много обезпокоени от тази проверка и не знаят какво представлява самото изследване. Преди всичко не го представяйте като разпит. Теста започва с предварително интервю, което се провежда с психолог. Всичките въпроси, които ще бъдат зададени непосредствено по време на теста с детектора ще ги знаете предварително. Полиграф не може да прочете мислите ви, но с негова помощ можем да отговорим на конкретни въпроси относно негативни действия в миналото, които пряко ще интересуват работодателя. Имате пълно право да откажете да отговаряте на някой от въпросите, както всъщност да откажете и цялото изследване. Проверката на кандидат служители е свързана с установяване на евентуална бъдеща лоялност и проверка на някои рискови фактори, които могат да навредят на работодателя.
       А именно въпросите са свързани с :
– криминално минало и настояща връзка с криминални структури;
– зависимости (наркотична, алкохолна, хазартна);
– фактите от вашето CV-то като образование, професионален опит;
– причини за напускане на предишна месторабота (дали става въпрос за уволнение поради извършена кражба, корупционни действия, служебни присвоявания или други злоупотреби);
– връзка с конкурентни фирми.
      Проверките с детектор на лъжата при подбор на служители се използват и като превантивна мярка срещу злоупотреби и присвоявания на работно място.
     Освен това, за прогноза за бъдеща професионална реализация, както оценка на лоялността, предлагаме изготвянето на психологическите профили на служители. Съставането на психологическия профил е безплатно и помага за оценка на силни и слаби страни, на какви позиции, в кои области и при изпълнение на какви задачи лицето би било най-ефективно за работодателя. Установяват се условия за мотивация и де-мотивация на отделен човек, евентуалното му поведение в стресови ситуации, способност за взимане на бързи решения и работа в динамична среда, работа в екип или самостоятелна повече му пасва, модел на поведение при конфликтни ситуации и т.н.
Share »
Share »
Scroll to Top