Противопоказания за полиграфско изследване Противопоказания за полиграфско изследване

Противопоказания за полиграфско изследване

     Въпреки абсолютна безопасност на детектора на лъжата и самото полиграфско изследване, има редица противопоказания. Всичките те са свързани не с вредата, която може да нанесе полиграфския тест, а с възможни реакции на тялото по време на теста. Също така при самото изследване може да се изяснят обстоятелства, поради които изследването най-добре да се отложи….

Какво регистрира и записва детектор на лъжата?

Какво регистрира и записва детектор на лъжата?

    Детектор на лъжата работи посредством няколко датчика, които се прикрепят към тялото на изледваното лице (корема, гърдите, ръката и пръсти). Не създават никакви болезнени усещания или дискомфорт. Чрез тези датчици по време на теста, полиграф записва промени във физиологичните дейности на човека в: дишането сърдечно-съдова дейност потоотделянето мускулна дейност    Тези дейности се обусляват…

Scroll to Top