Услуги

Полиграфски изследвания във фирми:

Изучаването на въпросите за бизнес рискове в предприемачество показва, че често рисковете са изкуствено създадени и идват от страна на служителите. Заплахата за сигурността на бизнеса в повечето случаи са от собствения персонал на компанията. Редовни изследвания с полиграф намаляват загубите, идващи от персонала с 87%-89%.

Оказваме помощ при разкриване на:
 • директни извършители и съучастници на кражби на пари, стоки, имущество на фирмата и т. н.;
 • лица, нанасящи вреди на фирмата, увреждащи фирмена собственост;
 • лица, причинили изтичане на информация;
 • корупционни действия;
 • фалшифициране на документи;
 • злоупотреби на работното място;
 • професионална лоялност;
 • мотивация за постоянна заетост.

Освен това тестове с детектор на лъжата осигуряват контрол върху дейността на материално отговорни лица за възможни кражби, присвоявания, измами. Определят се конфликти между колеги, честност, надеждност, интерес и мотивация към работата си, неудовлетвореност от работата и т. н.

Избор на надежден, лоялен и компетентен персонал е едно от най-важните предизвикателства пред мениджъри на всички фирми. Днешните бизнес-лидери започват да осъзнават важността на компетентния подбор на персонала за успех на своята организация и прибягват до нови ефикасни методи като използването на полиграф.

Полиграфските изследвания дават възможност с точност да се определи наличието или отсъствието при служителя на скрити отрицателни тенденции или факти от неговата биография. Сред тях могат да бъдат:

 • зависимости от наркотици, алкохол или хазарт;
 • криминално минало или връзка с криминални структури;
 • фалшифициране на документи за постъпване на работа;
 • лоялността към предишния работодател и истинските причини за напускане на предишна работа;
 • наличие на дългове или лоши кредити;
 • мотивация за кандидатстване за работа;
 • неблагоприятни действия във предходната или текущата работа (отсъствия, пиянство, незаконни присвоявания, кражби, използване на служебното положение за лична изгода, сътрудничество с конкурентите, измами, предателство и злоба към ръководството, саботаж и т.н.).

Така използването на полиграф ще е от полза при подбор на персонала, структурни промени във фирмата, разследване на инциденти; ще ви позволи да разясните истинските причини за определени събития във фирмата и да се изясни реалната ситуация в екипа, да се уточни ефективността на работата на всеки отделен служител. Ние ще се радваме да ви помогнем при решаването на изброените задачи.

Полиграфски изследвания за физически лица:

Напоследък се забелязва доста висок интерес към полиграфските проверки от страна на частни лица. Най-често движещата сила на този интерес е ревност - съпрузи убеждават "половинките" си да минат детектор на лъжата, за да се убедят в тяхната лоялност (или нелоялност). Трябва да се отбележи, че полиграфът често е един добър вариант за излизане от ситуацията, за да се помогне да се запази семейството. Разбира се, ревността не е единствената причина за търсенето на услуги на полиграфиста. Сферите, в които можем да ви бъдем полезни са:

 • интимна лоялност към партньор;
 • разследвания на частни инцидентни: кражби, измами от близки лица;
 • проверки на членовете на семейството или близки за зависимости или други негативни действия;
 • оневиняване на погрешно обвинен близък човек в негативно поведение.

Във всеки един случай е важно да се знае, че колкото по-бързо бъде решен даден проблем, толкова по-лесно ще се запази връзката в семейството или между близки приятели. Точно затова услугите на детектора на лъжата стават все по-популярни сред частни клиенти - винаги е по-добре да се установят точните причини за възникнал проблем и да се премине към решаването му, вместо да се губи време и усилия за развитието на конфликтната ситуация.

Полиграфско изследване не може да се извърши без съгласието на изследваното лице.

Център за детекция на лъжата "Веритас Плюс" е готов да предостави на своите клиенти съдействие при получаване на точна и надеждна информация. Гарантираме отговорен и чувствителен подход към работата, пълна поверителност при изследвания, както и висока точност на резултатите.

Проверките с детектора на лъжата вече са достъпни за всеки. Свържете се с нас за безплатна консултация.


детектор на лъжата

Телефон: 0896 04 57 04

E-mail: office@lie-detection.net

Copyright © 2014 Всички права запазени - lie-detection.net Veritas Plus Ltd.