Екип

Кристина Шагина
Полиграфски изследовател. Завършила е висше образование в СУ "Св. Климент Охридски", магистър по социална и юридическа психология. Втора специалност "право" получава в Украйна, Донецки Юридически Институт. От 2011 г. се занимава с психологическо тестиране в сферата на подбор. Завършила е 60-часов курс за работа с полиграф и практическо използване на полиграфския метод под ръководството на Людмил Стоянов - сертифициран полиграфист и член на Българската полиграфска асоциация.

Людмил Стоянов
Занимава се с детекция на лъжата от 1997 г. Има над 3000 полиграфски изследвания, по-голяма част от които е провел индивидуално. Людмил Стоянов е завършил висше образование в Хумболд Университет в Берлин, специалност философия, От 1995г. работи в Института по психология към МВР като социален психолог и полиграфски изследовател. От 1998г. работи в първа частна фирма за детекторски разследвания в България - Диаконсулт ООД (2г.), после във втората фирма, включваща детекторска дейност - Пси Контракт (4г.), и от 2006г. в Арете -Бюро Полиграф ООД.

Полиграфска техника

Център за детекция на лъжата "Веритас Плюс" ООД използва последно поколоение компютъризирани полиграфи:

8-канален полиграф Диана
polygraph Diana детектор на лъжата detetor na lajata Diana

5-канален CPS PRO, производство на компания Столтинг
детектор на лъжата


детектор на лъжата

Телефон: 0896 04 57 04

E-mail: office@lie-detection.net

Copyright © 2014-2015 Всички права запазени - lie-detection.net Veritas Plus Ltd.