Цени

Разследване на кражби, проверка на лоялност към фирмата, помощ при подбор/реподбор на персонала

110 лв.
Изневери, проверка на лоялност между партньори

130 лв.
Експертизи по досъдебни и съдебни спорове

180 лв.
За фирмите и изследвания на групи над 10 души се формират индивидуални
цени, в зависимост от броя изследвани лица и темата на изследването.

Цената е за изследване на едно лице и включва:

  • провеждане на предварително интервю - психологическа беседа минимум 1:30 ч.
  • провеждане на полиграфски тест, съдържащ общо до 10 релевантни въпроса, като всеки значим въпрос се повтаря минимум 2 пъти
  • видео-аудио запис на инструменталния тест
  • ръчна оценка по метода на Клив-Бакстър
  • предоставяне на подробен отчет с резултатите и заключението до 24ч. след проведеното изследване.

   Отчетът за всяко изследване се изпраща като пощенска пратка или се дава на ръка на поръчителя. Записите на полиграмите, видео и аудио записите се съхраняват минимум 3 години в офиса ни и могат да бъдат предоставени на поръчителя, или при неговото разрешение, на други оторизирани специалисти за допълнителен анализ.

детектор на лъжата

Телефон: 0896 04 57 04

E-mail: office@lie-detection.net

Copyright © 2014-2015 Всички права запазени - lie-detection.net Veritas Plus Ltd.