детектор на лъжата / полиграфдетектор на лъжата

ЦЕНТЪР ЗА ДЕТЕКЦИЯ НА ЛЪЖАТА ВЕРИТАС ПЛЮС ООД

Центърът провежда професионални изследвания с полиграф - детектор на лъжата. Предлагаме провеждането на полиграфски изследвания на територията на София и други населени места в страната.
Всички изследвания се провеждат от полиграфски изследователи - специалисти в областта на детекция на лъжата.

За какво се използва детектор на лъжата?

Оказваме помощ при решаването на редица проблеми, сред които са:

 • вътрешно-фирмени разследвания при кражби на пари, стоки, изтичане на информация;

 • проверки при подбор на персонала за наличие на зависимости, криминални прояви в миналото, мотивация за постъпването на работа, фалшифициране на документи;

 • професионална лоялност, лоялност между бизнес партньори;

 • помощ при подбор на домашен персонал: охрана, лични шофьори, детегледачки;

 • разкриване на корупция;

 • интимна лоялност.

Изследванията и проверките с полиграф вече доказаха своята ефикасност в различните сфери на бизнеса. Практиката на подобен подбор на персонала и вътрешните разследвания отдавна се използват както в държавни, така и в частни структури и компании. Детектор на лъжата се използва навсякъде, където достигането до истината има значение.

Популярността и надеждността на детектора на лъжата се състои в това, че:

 • Полиграф (детектор на лъжата) осигурява изключително висока точност на резултата от теста;

 • Позволява да получим скрита информация, когато липсва възможност да я получим чрез други методи;

 • Дадената методика на проверките на персонала, позволява да се защитят компании от проникването на "негативни" елементи и да се повиши ефективността на фирмената дейност;

 • Редовните полиграфски изследвания на персонала повишават лоялността и позволяват да се избегнат редица негативни действия, сред които кражби, изтичане на информация, злоупотреби;

 • Детектор на лъжата се използва за всякакви проверки на истинността на твърдения, включително и проверки на интимна лоялност.

Каква е точността на изследването с полиграф?

Проверките с детектор на лъжата са с висока надеждност и точност. Обективността на оценката от изследването с детектора на лъжата е над 98%. Използването на съвременни компютъризирани модели на полиграфи от последно поколение дава възможност за достигане до 100% точност при изследвания.

Ние гарантираме на своите клиенти пълна конфиденциалност и секретност на цялата информация получена в резултат на полиграфско изследване. Център за детекция на лъжата "Веритас Плюс" ООД е частна компания, която не е свързана с държавни служби. Безпристрастността и независимостта са от ключово значение за получаване на точна информация.


детектор на лъжата

Телефон: 0896 04 57 04

E-mail: office@lie-detection.net

Copyright © 2014-2015 Всички права запазени - lie-detection.net Veritas Plus Ltd.